sobota, 6 kwietnia 2019

500 plus

Rozdać wszystkim
500 plus
I nie narzekać na rząd już
Na krowę na cielaka
żeby rolnik nie dał już drapaka
Na autostrady
tylko Unia budżet skróci
To co było, już nie wróci
Każdy licytuje rozdawnictwo
A dla Kowalskiego nic to
Pięćset przeje, no bo musi
I przepije, no bo kusi
Małżeństwa bez dzieci
do nich nawet bocian nie doleci
Pięćsetek nie mają
Grosz do grosza uciułają
I podatki zapłacą,
Niech ci u steru się naszym kosztem bogacą