sobota, 10 marca 2018

Dzieciństwo beztroskich

Dzieciństwo to czas beztroskich
Czas zabawy i przyjaźni słodkich
Szkoła tak ważna nie jest
Bo nie piszemy w rejestr
wszystkich naszych porażek.
Czego nie dowiemy się z książek,
dowiemy się w dorosłym życiu z gazet,
A jednak...
Potem żałujemy,
że uczyć się nie chcemy,
że nas wyprzedzili
Ci, co za nami byli,
że nasza wiedza niepogłębiona,
a szansa na kształcenie bezpowrotnie stracona.
Zachowajmy równowagę
Na szkołę i na zabawę
Na wiedzę i na miłość
Aby mieć z życiem zażyłość.