niedziela, 24 marca 2019

Wyjść musi?

Czy zawsze wszystko wyjść musi?
Dzieci powtarzały:
"Musi to na Rusi"
I się śmiały.
Mimo wszystkich starań
nie unikniesz w życiu gderań
Zawsze ktoś będzie niezadowolony
A Twój wysiłek niedoceniony
Wot żyzn
Tam gdzie Ci coś nie wyszło,
jest z Tobą Pan teraz i na przyszłość
On też pod krzyżem upadał
gdy tłum wściekle ujadał
Wstawał i szedł dalej
Bo taka życia kolej
Aby cierpienie się na ziemi uniepotrzebniało
Każdy z nas cegiełkę powinien dołożyć małą
I wstawać, gdy upadniesz
I pomagać wstać,
I przestać tylko w życiu teatralnie grać.